چهار کلیپ مستند خاص از امام خمینی (ره)

چهار کلیپ مستند خاص از امام خمینی (ره) از مرکز مستند مهاجر     مستند خورشید انقلاب     مستند پیشوای مطلومان     مستند لبخند خورشید     مستند زخم هایی که بر شانه خورشید زدند  

Read More