اسلام مووی سایت رسمی گروه اسلام مووی به زودی…

مستند کوتاه “ننه غلامرضا” / مادری که سی سال است پای عشقش ایستاده…

شهید غلامرضا برزگر

مستند کوتاه “ننه غلامرضا” / مادری که سی سال است پای عشقش ایستاده…

مستند کوتاه از مادر شهید غلامرضا برزگر با عنوان “ننه غلامرضا” مادری که 30 سال است به عشق فرزند شهیدش می سوزد… مرکز مستند مهاجر به همت مهدی حیدری با فیلمبرداری میثم ابوالحسنی این کار را ارائه کرده است… پخش برخط این مستند      

MORE ...