این مستند کوتاه بنام مادران گمنام با صدای صابر خراسانی

و در محضر مادران بزرگوار شهداست و پندهای شنیدنی…

 

پخش برخط