رادیو جوانانه یک سری داستان های صوتی تولید کرده است که به تدریج روی سایت اسلام مووی قرار می گیرد.

صداهای داستان :

راوی : مرتضی حیدری     پیرزن : محمدرضا لطفی    پسر : محمد عادلی

 

 

پخش برخط داستان

دانلود صوت داستان