روایتی ساده و نو از پیاده روی اربعین از محمد عادلی

مرکز مستند مهاجر به همت محمد عادلی این مستند را درسال 93 پخش کرد.

نام مستند : 1452

کارگردان : محمد عادلی

تهیه کننده : عبدالحسین عادلی

تهیه شده در مرکز مستند مهاجر