چهار کلیپ مستند خاص از امام خمینی (ره) از مرکز مستند مهاجر

 

 

مستند خورشید انقلاب

 

 

مستند پیشوای مطلومان

 

 

مستند لبخند خورشید

 

 

مستند زخم هایی که بر شانه خورشید زدند