رادیو اسلام مووی

رادیو اسلام مووی از بخشهای موفق گروه اسلام مووی از ابتدا بود و در سالهای نخست با نشر بسیاری از کارهای صوتی روز از جمله سخنرانی ها، موسیقی ها و… توانست در میان مخاطبان جایگاه خوبی پیدا کرد.

نام رادیو اسلام مووی از سال 1390 به بعد به رادیو بصیرت تغییرکرد و بعد از حدود هفت سال در نهایت به رادیو موج جوانی تغییر نام داد.

رادیو موج جوانی به زودی مثل گذشته باکارهای مهم و بزرگی در خدمت مخاطبان اسلام مووی خواهد بود.